Ekološka in integrirana pridelava

Zasaditev novih nasadov z zelo zgodnjimi in zelo poznimi sortami ter raziskave povezane s pridelavo borovnic izven standardnega obdobja na okolju najbolj prijazen način (ekološka in integrirana pridelava v pogojih krajinskega parka).

Uvajanje moderne infrastrukture

Vzpostavitev specializiranih hladilniških (Ultra Low Oxigen-ULO, Dynamic Controlled Atmosphere - DCA) in novih pakirnih zmogljivosti za borovnice in drugo jagodičevje.

Organiziran nastop pod lastno blagovno znamko

Povezovanje pridelovalcev v višje oblike poslovnega združevanja in organiziran nastop na trgih, pri čemer je zlasti pomembna poenotena tehnologija pridelave za dosego za trg primerne kakovosti in razvoj lastne blagovne znamke.

Digitalizacija poslovanja in komunikacijska platforma

Digitalizacija poslovanja in vzpostavitev sodobne, na elektronskem poslovanju zasnovane informacijske podpore nabavno-prodajnim in logističnim procesom ter elektronskega telekonferenčnega sistema, ki bo vsem uporabnikom omogočal dostop do rezultatov raziskovalnih projektov in specifičnih akademskih znanj ter informacij o najboljših praksah povezanih s pridelovanjem borovnic in drugega jagodičevja.