O inštitutu

Blue&Berry, Inštitut za borovnice in jagodičevje, je zasebni zavod za opravljanje neprofitne razvojne, raziskovalne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti na področju razvoja pridelovanja borovnic in drugega jagodičevja.

Zavod je ustanovljen s ciljem, da vsem zainteresiranim pridelovalcem zagotavlja potrebna znanja in zmogljivosti, ki zmanjšujejo tehnološka in poslovna tveganja pri povečanju pridelave in trženju najkakovostnejših borovnic.

Zadani cilj uresničujemo preko aplikativnih raziskovalnih projektov, pri katerih sodelujejo slovenske in tuje raziskovalne institucije, ponudniki inovativnih tehnologij in specialisti posameznih strok. Pri tem uporabljamo lastne razvojne nasade, tehnološke zmogljivosti in kadrovske vire.