Poslanstvo:
  • spodbujanje in pospeševanje razvoja pridelave borovnic in drugega jagodičevja v Sloveniji,
  • spodbujanje in krepitev sodelovanja med pridelovalci borovnic in drugega jagodičevja v Sloveniji ter znanstveno-raziskovalnimi in akademskimi institucijami,
  • spodbujanje povezovanja domačih pridelovalcev borovnic in drugega jagodičevja s pridelovalci v tujini ter prenos dobrih praks pri predelavi borovnic in drugega jagodičevja,
  • razvoj aplikativnih in tehnoloških rešitev, povezanih s predelavo borovnic in drugega jagodičevja,
  • vključevanje mladih, tako tistih, ki so še v procesu izobraževanja, kot tistih, ki že delujejo na posameznih strokovnih področjih v vse dejavnosti inštituta,
  • sodelovanje pri pripravi in izvedbi kmetijske politike na področju podpore pridelavi borovnic in drugega jagodičevja,
  • povečevanje zavedanja javnosti o pomenu proizvodnje borovnic in jagodičevja na domačih tleh.